Malin Roiha
investigadora doctoral

Malin Roiha

Malin Roiha

Investigadora i Assistent en la coordinació internacional de projectes

Malin Roiha és llicenciada en Antropología Social a la Universitat de Estocolm i té un Màster en Antropologia de la mateixa universitat. Actualment és doctoranda al Departament d’Antropologia Social de la UB. Els seus interesos de recerca inclouen qüestions relacionades amb el gènere, migracions, racisme, discurs d’odi i exclusió social. 

A la ESRU és responsable de l’elaboració de propostes d’investigació per a convocatòries a nivell europeu i, actualment, treballa en la coordinació del projecte SupportVoC i en la recerca en el projecte REACT.

Les seves publicaciones inclouen:

  • Jubany, O. and Roiha, M. (2018) Las palabras son armas. Discurso de odio en la red. Barcelona: Edicions UB.
  • Jubany, O. and Roiha, M. (2015) Backgrounds, Experiences and Responses to Online Hate Speech: A Comparative Cross-Country Analysis, PRISM Workstream 1 Report.
  • Roiha, M, Jubany, O and Güell, B (2013) Barcelona: Symptoms and causes of inequality affecting young people, CITISPYCE Work Package 2 City Report.
  • Saccinto, E., Vallès, L., Hilterman, E. , Roiha, M., Pietrantoni, L. and Pérez-Testora, C (2013) “Perceived Self-efficacy during an Emergency Situation Reduces Posttraumatic Stress Symptoms” in  Backgrounds, Experiences and Responses to Online Hate Speech: The Spanish Journal of Psychology, Volume 16, January 2013.
  • Roiha, M, Vallès, L. & Jubany, O. (2012) “El comportamiento humano en situaciones de crisis: resultados de un estudio europeo sobre víctimas de emergencias y la actuación de los profesionales”, Revista Catalana de Seguretat Pública, No 25, March 2012.