SupportVoC – Nou projecte

Avui s’inaugura el projecte SupportVoC, sobre suport a les víctimes de delictes, amb la primera trobada internacional del consorci a Barcelona.

SupportVoC és un projecte internacional i interdisciplinari que busca la promoció i protecció dels drets de les víctimes de delictes a través de l’anàlisi de la implementació de la Directiva 2012/29/EU i el desenvolupament posterior de procediments estandarditzats per a la seva implementació en els països de la UE que encara no han aplicat aquesta directiva, així com per a contribuir a millorar els procediments en aquells que sí que l’han aplicat.