presentació

La European Social Research Unit (ESRU), integrada al Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona, i pertanyent al Grup de Recerca Gènere, Identitat i Diversitat (GENI), està dedicada a desenvolupar recerca aplicada i acadèmica en les àrees d’identitat, discriminació, alteritat i control social. la ESRU aporta una perspectiva estratègica i integrada a entendre els constructes de sexe-gènere, el racisme i les identitats racialitzades i els processos migratoris. Actualment a la ESRU, estem duent a terme recerca en les àrees del discurs d’odi a la xarxa, la LGBT-fòbia, els processos d’asil i els sistemes de suport a les víctimes. La investigació de l’ESRU veu de la tradició etnogràfica de l’antropologia, adoptant una perspectiva interseccional així com reconciliant el debat conceptual en profunditat amb un marc analític pragmàtic, permetent que els nostres resultats vagin més enllà de l’anàlisi per a produir resultats aplicats.

Juntament amb la directora de l’ESRU, la Dra. Olga Jubany, l’equip de la unitat està format per antropòlegs i científics socials que treballen en la compilació i anàlisi de dades qualitatives i cada investigació es duta a terme per un equip d’especialistes en el camp, reforçat per les contribucions dels col·laboradors regulars. L’ESRU gaudeix d’una sòlida reputació internacional per la seva tasca de recerca i una xarxa estable de col·laboradors institucionals. També compta amb l’excel·lent suport administratiu i mecanismes de disseminació de la Universitat de Barcelona, la única universitat espanyola entre les 200 primeres del 2017 Academia Ranking of World Universities.

que fem

Identitat

 • Desigualtats: gènere, origen, edat
 • Identitat i diversitat
 • Cohesió social i discriminació
 • Resilència

estudis de gènere

 • Igualtat: mercat laboral, habitatge, educació
 • Interseccionalitat: gènere, origen, edat, etc
 • LGBT
 • Conceptualitzacions contemporànies en debats sobre gènere

estudis migratòris

 • Migració i mercat laboral
 • Asil
 • Migració i gènere
 • Polítiques d’admissió i integració