projectes de recerca

Durant la darrera dècada, l’ESRU ha participat com a coordinador general, i també com a entitat col·laboradora, en diferents projectes de recerca-acció nacionals i internacionals. A sota podeu trobar una llista dels nostres principals projectes, tant els actuals com els finalitzats. Per a més detalls, clica sobre el projecte.

projectes actuals

MORE. Motivations, experiences and consequences of returns and readmissions policy: revealing and developing effective alternatives

https://www.moreproject-horizon.eu/

MORE és una iniciativa acadèmica col·laborativa que examina críticament la política de retorns i readmissions de la Unió Europea i el Regne Unit. Aquesta política ha donat com a resultat la reducció de les vies destinades a salvaguardar els drets de les poblacions migrades arreu d’Europa. Les interpretacions cada cop més restrictives de la Directiva de Retorn, juntament amb els esforços per facilitar els retorns i les deportacions, han contribuït a greus violacions dels drets humans. MORE analitza com la dinàmica de la securitització de les fronteres, els interessos econòmics i els imperatius polítics han convergit per promoure i mantenir les polítiques de retorn. La investigació examina les conseqüències d’aquestes polítiques en la vida quotidiana de les persones en situació irregular, les seves famílies, comunitats i la societat europea en general. A més, explora enfocaments alternatius més enllà del retorn que aborden les causes estructurals de la irregularitat i proporcionen solucions dignes.

EXIT. Exploring sustainable strategies to counteract territorial inequalities from an intersectional approach

https://www.exit-project.eu/

El projecte EXIT, finançat per la UE en el marc del programa HorizonEurope i coordinat per la UB, té com a objectiu explorar les manifestacions, causes arrels i implicacions de les desigualtats socioeconòmiques dins i entre regions que s’han etiquetat com a ‘left-behind’. El projecte de tres anys, que inclou set universitats i quatre organitzacions de la societat civil de vuit països europeus, proposarà maneres d’abordar aquestes desigualtats mitjançant un programa rigorós d’investigació interdisciplinària i multiactor amb comunitats sobre el terreny. El projecte explorarà, des d’una perspectiva interseccional, com els habitants, les institucions i les organitzacions d’aquests àmbits perceben, experimenten i contraresten les desigualtats. El programa integral de recerca i difusió permetrà compartir coneixements i transferir les millors pràctiques entre països i comunitats per tal de reorientar el seu desenvolupament sostenible i millorar la inclusió social.

INCA. Increase corporate political responsibility and accountability

http://inca-project.eu/

INCA és un projecte HorizonEurope que investiga l’impacte que tenen les anomenades plataformes digitals en les democràcies i institucions europees. De fet, alhora que promouen el creixement econòmic i les transformacions laborals, aquestes plataformes plantegen reptes als responsables polítics i als ciutadans en relació amb la participació de les persones en els processos de presa de decisions, les desigualtats de la riquesa i l’erosió de la confiança en les institucions públiques. En concret, les anomenades GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft) s’estan convertint cada cop més en infraestructures per a l’opinió, l’organització laboral i el debat polític. El seu creixent poder a l’hora de configurar i influir en aquests temes mitjançant el lobbying, les relacions industrials i l’impacte cultural ha obert un ampli debat sobre la manera d’afrontar aquestes transformacions. Si bé les societats europees van créixer a partir de democràcies liberals i institucions amb la seva capacitat de sostenir una economia de mercat coordinada, avui el seu paper sembla reduït a causa de les dificultats per regular el poder corporatiu de les plataformes que s’estenen a través de la política, l’economia i la cultura.

PEARL. Promoting migrant youth participation in decision making processes and democratic life

https://pearlproject.eu/

PEARL és un projecte Erasmus+ KA220 Youth que té com a objectiu donar eines als joves migrants per a utilitzar noves eines per la democracia digital i liderar la seva participació democratica. Alhora PEARL busca millorar la capacitat de les organitzacions sense ànim de lucre i les institucions públiques per promoure la participació dels joves migrants en els processos de presa de decisions i la vida democràtica. Aquest projecte està coordinat per l’organització Agis, note et innove (França).

Resultats del projecte:

COME-ON: Analysing and combating online hate speech and gender-based discrimination from an intersectional perspective

COME-ON (2020-2023) és un projecte de recerca nacional de recerca coordinat per l’ESRU i finançat pels Proyectos I+D+i 2019 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es tracta d’un projecte interdisciplinari de recerca el qual farà servir un enfocament de mètodes mixtos per a enfrontar els discursos d’odi online basats en el gènere, des d’una perspectiva interseccional.

http://geni.ub.edu/es/come-on/

projectes anteriors

PROTECT. Exchanging good practices on restorative justice and promoting the victims' rights protection

PROTECT és un Projecte ERASMUS+ (2020-2023) d’intercanvi de bones pràctiques de justícia restaurativa, amb organitzacions de cinc països europeus. Està centrat en la formació i en l’educació, i està relacionat amb els projectes COME-ON i Let’sGoByTalking. 

https://protect-erasmusplus.eu/

LetsGoByTalking: Protecting and defending the rights of victims of anti-LGBT hate crimes: Innovative paths through restorative justice

https://www.letsgobytalking.eu/

LetsGoByTalking (2020-2022) és un projecte transnacional de recerca-acció coordinat per l’ESRU i finançat per la Justice Action Grant de la Unió Europea. El projecte cerca promoure la reparació dels crims d’odi contra persones LGTB millorant la protecció dels drets de les víctimes a través de l’estudi i anàlisis de les possibilitats d’implementació de processos justícia restaurativa en aquests casos. El projecte compta amb la participació d’institucions de recerca (Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Brescia, Universitat de Wroclaw,i Avans University of Applied Sciences), organitzacions pels drets de les persones LGBT (Çavaria i Bilitis ) i entitats especialitzades en justicia restaurativa (European Forum for Restorative Justice) en diversos països de la Unió Europea (Espanya, Bèlgica, els Països Baixos, Itàlia, Bulgària i Polònia). 

PROJECT RESOURCES: 

SUPPORTVOC: Development of a Generic Support Services Model to enhance the Rights of Victims of Crime

www.supportvoc.eu

SupportVoC (2017-2019) és un projecte transnacional de recerca-acció coordinat per l’ESRU i finançat per la Justice Action Grant de la Unió Europea. El projecte cerca promoure i garantir els drets de les víctimes de delictes mitjançant la  implementació efectiva de la Directiva 2012/29/EU i el desenvolupament de serveis d’atenció a les víctimes que ofereixin una atenció integral (a nivell legal, psicològic i social). El consorci del projecte inclou entitats de recerca, ONG i altres organitzacions a Espanya (Universitat de Barcelona), Grècia (KMOP and National Centre for Social Solidarity), Xipre (“Hope For Children” CRC Policy Centre), Bulgaria (Animus Association Foundation) i Italia (Centro Studi e Iniziative Europeo).

REACT: Respect and Equality: Acting and Communicating Together

www.reactnohate.eu

REACT (2017-2019) és un projecte transnacional de recerca-acció finançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania (Rights, Equality and Citizenship Programme -REC-) de la Comissió Europea. El projecte cerca combatre i contrarestar les narratives d’incitació a l’odi als mitjans digitals. El consorci inclou organismes de recerca, institucions públiques i ONG que aporten la seva experiència en el treball contra el discurs d’odi (hate-speech) des de perspectives diverses. Els països i entitats participants són: Italia (Associazione ARCI, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali and CITTALIA-Centro Europeo Di Studi E Richerche Per I Comuni E Le Citta-Fondazione Di Richerche Dell’Anci), França (La Lingue de l’Enseignement and Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen), Espanya (Universitat de Barcelona, S.O.S Racismo Gipuzkoa and Fundació Universitaria Balmes), el Regne Unit (Race on the Agenda and Aik Saath) i Alemanya (AWO Arbeit & Qualifizierung GmbH Solingen)

DIVERCITY: Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe

www.divercity.eu 

DIVERCITY (2015-2017) és un projecte de recerca-acció transnacional coordinat per la ESRU i finançat pel Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) de la UE. El projecte té per objectiu analitzar les múltiples dimensions de la LGTBfòbia a les ciutats petites i mitjanes d’Europa, identificar i facilitar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre governs i entitats locals i promoure mesures innovadores per prevenir i combatre eficientment aquest problema social. El consorci inclou institucions acadèmiques, ONG i governs locals de Bèlgica (Universitat Lliure de Brussel·les), Alemanya (Transgender Europe), Grècia (KMOP), Polònia (Universitat de Wroclaw), Espanya (Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Ajuntament de Girona i Ajuntament de Sabadell) i el Regne Unit (Middlesex University). Les ciutats on s’implementen la recerca i les activitats són: Girona, Sabadell, Charleroi, Nottingham, Tessalònica i Breslau. Per a més informació, visita la web del projecte.

PRISM: Preventing, Redressing and Inhibiting Hate Speech in New Media

Aquest projecte està finançat per la Direcció General de Justícia de la Comissió Europea i coordinat per l’organització italiana ARCI. El projecte s’inicia al desembre de 2014 i té una durada de 18 mesos. El partenariat inclou 11 organitzacions de 5 països europeus (Itàlia, França, Espanya, Romania i el Regne Unit), entre les quals es troben institucions acadèmiques, organitzacions de la societat civil i organismes d’igualtat.

PRISM té com a finalitat desenvolupar estratègies efectives per a una major conscienciació al voltant dels discursos d’odi, també promoure un ús del llenguatge més responsable i desenvolupar mecanismes de documentació i denúncia per reduir l’impacte dels discursos d’odi. Els objectius més específics són: a) conscienciar els professionals, experts i membres de la societat civil al voltant del discurs de l’odi online (Internet i xarxes socials); b) fomentar la formació per a advocats i cossos de seguretat en la identificació, investigació i la lluita contra el discurs i els crims d’odi, tot facilitant que les víctimes recorrin a la justícia civil i criminal; c) supervisar el discurs de l’odi online i incrementar la recopilació de dades i informes en aquest camp; d) desenvolupar eines i mecanismes efectius per adreçar i combatre el discurs de l’odi a Internet. Per a més detalls, visitar la web del projecte.

CITISPYCE: Combating Inequalities through Social Practices of and for Young People in Cities across Europe

El projecte CITISPYCE està finançat pel Setè Programa Marc de la UE i coordinat per la Universitat d’Aston. El partenariat inclou governs municipals, institucions acadèmiques i organitzacions no governamentals de deu països europeus: Bulgària, República Txeca, Alemanya, Grècia, Itàlia, Països Baixos, Polònia, Espanya, Suècia i el Regne Unit. La ESRU és coordinadora científica d’aquest projecte de 3 anys de durada que comença a finals de 2012 i que tracta de cercar estratègies innovadores per combatre les desigualtats que estan sorgint entre els joves precaritzats de les grans ciutats a través de la investigació etnogràfica participativa amb els propis joves.

Les organitzacions que col·laboren amb la UB són: Casal dels Infants del Raval, Centros Materno-Infantiles de CáritasJoves TEBForn de teatre Pa’tothom, Serveis Socials del Raval, Casal de Joves de la ProsperitatKasal de Joves de RoquetesAteneu Popular de Nou BarrisCan BatllóCasal de Joves Palau AlòsIES Miquel TarradellIES Roger de Flor, La Karpa, Energy Control, A Partir del Carrer i La Mula (masoveria urbana).

S’ha creat una web per recollir les veus de la gent jove que ha participat al Citispyce i oferir una plataforma perquè puguin expressar les seves opinions i visions sobre el desenvolupament del projecte i els fets socials i polítics d’actualitat. 

Participate as a means to integrate oneself

Aquest projecte de 14 mesos està coordinat per l’organització ARCI en un consorci amb l’Institut d’Estudis Legals Internacionals del Consell de Recerca Italià, l’Associació Cristiana de Treballadors Italians (ACLI) i el Patronat ACLI. Els socis internacionals que s’han adherit al projecte són la European Social Research Unit de la UB, CBAI Centre Bruxellois d’Animation Interculturelle (Brussel·les, Bèlgica), la Universitat de Nanterre (França) i ACLI e.V. (Alemanya). L’objectiu del projecte és l’intercanvi transnacional de bones pràctiques enfocades en les experiències de polítiques i pràctiques d’integració d’immigrants extracomunitaris a Itàlia, França, Espanya i Bèlgica, en tres sectors específics: accés als serveis per a la mobilitat laboral, habitatge i la inclusió social derivada de la reagrupació familiar. 

LinkAge: Labour Market Integration of Vulnerable Age Groups

Coordinat per la ESRU a nivell internacional, Linkage és un projecte d’investigació dissenyat per identificar les dinàmiques, mesures i activitats proposades pels sindicats i la patronal per la integració dels grups d’edat més vulnerables (menors de 25 anys i majors de 55 anys) en el mercat de treball. LinkAge està finançat per la Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la Comissió Europea. El projecte compta amb set socis – institucions de recerca i sindicats – en sis països: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Itàlia, Polònia, Espanya i Regne Unit. Més informació a la web LinkAge.

TEAM: Trade Unions, Economic Change, and Active Inclusion of Migrant Workers

Coordinat per la ESRU a nivell internacional, el TEAM és un projecte de recerca dissenyat per identificar les dinàmiques, mesures i activitats que suposen avantatges i/o barreres per part dels sindicats en la integració dels treballadors immigrants al mercat laboral. El projecte està finançat per la Direcció General de Treball, Afers Socials i Igualtat, de la Comissió Europea (2010-2012). Formen part del projecte Àustria, Bèlgica, Itàlia, el Regne Unit, Polònia i Espanya.

PROSINT: Promoting Sustainable Policies for Integration

El projecte PROSINT està finançat per la Direcció General de Justícia, Llibertat i Seguretat de la Comissió Europa i coordinat per l‘International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) situat a Àustria. El tema d’investigació gira entorn el nexe entre les polítiques d’admissió i integració, i la introducció de mesures d’integració com a mecanismes de pre-entrada o post-arribada de caràcter obligatori o voluntari per a immigrants extracomunitaris. La ESRU forma part del partenariat, el qual està integrat per 8 països: Àustria, República Txeca, Itàlia, Holanda, Espanya, Suècia, Suïssa i el Regne Unit.

GENDERACE: The use of racial anti-discrimination laws – Gender and citizenship in a multicultural context
 • Finançat pel 7è Programa Marc, el projecte GendeRace (2008-2010) ha estat coordinat per la ESRU juntament amb la Université Libré de Bruxelles i hi han participat sis països. Els objectius de la recerca són:

  • Entendre millor l’impacte del gènere en les experiències de discriminació per racisme.
  • Conèixer més a fons els efectes de la discrim­inació per racisme i gènere a fi d’identificar les formes de discriminació específiques que pateixen les dones.
  • Entendre millor l’impacte del gènere en la gestió de queixes i denúncies per discrimi­nació.
  • Explorar les motivacions i expecta­tives dels denunciants en l’ús de les lleis d’antidiscriminació.
  • Analitzar les teories principals que es­tudien els efectes d’aplicar la legislació d’antidiscriminació per un sol motiu als ca­sos de discriminació múltiple per racisme i gènere.
  • Desenvolupar eines per avaluar l’efectivitat de les polítiques i pràctiques en el camp de l’antidiscriminació per tal d’incorporar la di­mensió interseccional de la discriminació.
Estudi del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona

Aquest projecte s’ha realitzat durant el 2010 i ha estat finançat pel Consorci de l’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. Prenent les dades de 20.000 sol·licitants d’habitatge de protecció oficial a Barcelona, s’han analitzat els perfils dels sol·licitants a fi d’extreure un seguit de recomanacions per a una millora d’aquest tipus habitatge.

Nous reptes i noves propostes en la gestió de la diversitat cultural a les empreses a Catalunya

Aquest projecte ha estat realitzat el 2009 amb el Centre d’Iniciatives i Estudis en Ciutadania (CIEC) i ha analitzat el rol de les empreses en la integració dels immigrants al mercat laboral en el marc de la gestió de la diversitat cultural i la negociació col·lectiva. El projecte ha estat finançat pel Consell de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya.

altres col·laboracions

Olga Jubany, directora de la ESRU, ha estat la coordinadora d’Espanya en el projecte del 6è Programa Marc de la Comissió Europea Undocumented Workers Transitions, coordinat pel Working Lives Research Institute (WLRI) de la universitat de Londres i que ha comptat amb la participació de sis països. El projecte ha explorat els factors d’emigració dins els fluxos migratoris centrant-se en els treballadors indocumentats i les seves transicions entre diferents països, feines i estatus.

La Dra. Jubany també ha estat la coordinadora internacional i coordinadora de l’equip espanyol del projecte SMILING: Skilled Migrants and Labour Market Integration, un estudi d’investigació comparatiu de quatre països finançat per la DG de Treball i Afers Socials de la CE. Els objectius del projecte han estat estudiar els factors institucionals i no institucionals que impedeixen als immigrants accedir a posicions laborals d’acord amb el seu nivell formatiu i les seves qualificacions.

Finalment, la doctora Jubany ha estat la coordinadora nacional del projecte finançat pel programa DAPHNE II de la CE Domestic violence of immigrants, Disseminació del mètode “Break Through”. Aquest projecte, realitzat al 2004, es centrava en analitzar el mètode i materials del programa de formació Break Through a Catalunya, a nivell comparatiu amb altres països europeus. El programa té com a objectiu proporcionar mecanismes d’auto-ajuda a dones víctimes de maltractaments i elaborar un manual per a professionals amb nous mètodes per trencar amb els tabús culturals. Per a més informació consulteu DAPHNE. Documentació en anglès.