qui som

La European Social Research Unit (ESRU), adscrita al Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona i pertanyent al Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat (GENI), té per objectiu desenvolupar investigació antropològica aplicada en els àmbits de identitat, discriminació, alteritat i control social, la ESRU aporta una perspectiva estratègica i integrada a entendre els constructes de sexe-gènere, el racisme i les identitats racialitzades i els processos migratoris. Actualment a la ESRU, estem duent a terme recerca en les àrees del discurs d’odi a la xarxa, la LGBT-fòbia, els processos d’asil i els sistemes de suport a les víctimes. La investigació de l’ESRU veu de la tradició etnogràfica de l’antropologia, adoptant una perspectiva interseccional així com reconciliant el debat conceptual en profunditat amb un marc analític pragmàtic, permetent que els nostres resultats vagin més enllà de l’anàlisi per a produir resultats aplicats.

membres de l'equip

Dr. Olga Jubany
directora de la European Social Research Unit

més informació

Joan Bestard Camps
professor emèrit

més informació

Rosa Lázaro Castellanos
investigadora i professorA

més informació

Dr. Jordi Mas
investigador i professor

més informació

Malin Roiha
investigadora doctoral

més informació

Alèxia Rué
Investigadora doctoral

més informació

projectes de recerca

publicacions

Jubany, O. and Güell, B. (2018) “Neighbourhoods’ services and social exclusion of young people in European cities”. In Local Matters: Youth in European Neighbourhoods. Social infrastructure and inequalities. Eds.: Simon Güntner/ Louis Henri Seukwa/ Anne-Marie Gehrke/ Jill Robinson. Publisher: Peter Lang, Frankfurt am Main

Jubany, O. (2018). “Unmasking the cultural construction of asylum screening at borders”. in Vecchio, F. i Gerard, A, Entrapping Asylum Seekers. Londres: Palgrave MacMillan.

Jubany, O. and Roiha, M. (2018) Las palabras son armas. Discurso de odio en la red. Barcelona: Edicions UB.

Jubany, O. (2017). Screening asylum in a culture of disbelief: Truths, Denials, and Skeptical Borders. Londres: Palgrave MacMillan.

Langarita Adiego, J.A. and Mas Grau, J. (2017). “Antropología y diversidad sexual y de género en España. Hacia la construcción de una especialidad disciplinaria”Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 72 (2), pp. 311 -334.

Lázaro Castellanos, R., & Jubany Baucells, O. (2017). Interseccionalidad del género y mercado de trabajo postfordista. La ventana. Revista de estudios de género5(46), 202-243.

Mas Grau, J. (2017). “Del transexualismo a la disforia de género en el DSM. Cambios terminológicos, misma esencia patologizante”. Revista Internacional de Sociología, 75 (2), pp. e059.

Jubany, O. (2016). Background, Experiences and Responses to Online Speech: An Ethnographic Multi-sited Analysis at 2nd Annual International Conference on Social Science and Contemporary Humanity Development, Wuhan, Hubei, China, 15-17 July 2016. Atlantis Press.

Jubany, O. (2016). “International migration into Europe: from subjects to abjects”. Journal of Ethnic and Racial Studies. Vol 39, Issue 12, June 2016.

Mas Grau, J. (2016). “¿Hombres sin pene? La construcción de la masculinidad en personas trans”, in Mérida-Jiménez, Rafael (ed.) Masculinidades disidentes. Barcelona: Icaria.

Mas Grau, J. (2016). Book Review. “Transbarcelonas. Cultura, género y sexualidad en la España del siglo XX, by Rafael Mérida Jiménez”Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social, 16(3), pp. 539 – 543.

Guasch, O. and Mas Grau, J. (2015) “Proyectos corporales, género e identidad en España: del travestí al transexual (1970-1995)”, in Rafael Mérida-Jiménez (ed.) Las Masculinidades en la Transición. Madrid: Egales.

Güell, B.; Parella, S. and Valenzuela, H. (2015) “La economía étnica en perspectiva: del anclaje a la fluidez en la urbe global”. Alteridades, 25 (50): 33-46. 

Güell, B. (2015) “The Backstage of Pakistani Businesses in Barcelona: Unravelling Strategies from the Ground”. South Asian Diaspora. DOI: 10.1080/19438192.2015.1092296 

Jubany, O.;Caponio T.; and Güell, B. (2015) “Civic integration policies from below: Accounting for processes of convergence and divergence in four European cities”. Ethnic and Racial Studies. Routledge: Taylor and Francis Group: ISSN:0141-9870. DOI: 10.1080/01419870.2015.1080379. 

Jubany, O. and Perocco, F. (eds) (2015) Vulnerable Workers in Times of Social Transformations: Discrimination and Participation of Young and Older Workers, and Social Dialogue Stances. Col. Società e trasformazioni social, num 2, Edizioni Ca Foscari. DOI: 10.14277/978-88-6969-012-9.

Mas Grau, J. (2015). “Transexualidad y transgenerismo. Una aproximación teórica y etnográfica a dos paradigmas enfrentados”Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 70(2), pp.485-501.

Mas Grau, J. (2015). Book Review. “ En tu árbol o en el mío. Una aproximación etnográfica a la práctica del sexo anónimo entre hombres, by Jose Antonio Langarita”AIBR,Revista de Antropología Iberoamericana, 10(2), pp. 289-292.

Mas Grau, J. and Guasch, O. (2015) “Procesos asistenciales y transexualidad: el caso español”, in Mérida-Jiménez, Rafael (ed.) Memorias, identidades y experiencias trans. (In)visibilidades entre Argentina y España. Buenos Aires: Editorial Biblos.

Guasch, O. and Mas Grau, J. (2014) “La construcción médico-social de la transexualidad en España: 1970-2014”,Gazeta de Antropología, 30(3).

Guasch, O. and Mas Grau, J. (2014) “Bodily, Gender, and Identity Projects in Spain: From the Transvestite to the Transsexual”, in Rafael Mérida-Jiménez (ed.) Hispanic (LGT) Masculinities in Transition. New York: Peter Lang.

Jubany, O. and Davis, R. (2014)  Trade Unions and migration in Europe: the modern paradox of  workforce diversity. In Sperotti, E. (ed)   “How Global Migration Changes the Workforce Diversity Equation”. Cambridge Scholars Publishing. UK.

Jubany, O. (ed.) (2014) LinkAge: Labour market integration of vulnerable age groups. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 

Jubany, O. and Davis, R. (2014) Immigrazione e dialogo sociale in Europe: un approccio empíricon. In: Carrera, F and Galossi, E. (eds)  “Immigrazione e sindicato: Lavoro, cittadinanza e rappresentanza”. Ediesse, Roma, It. http://www.ires.it/contenuti/immigrazione-e-sindacato-vii-rapporto

entitats col·laboradores

European Social Research Unit
Department d’antropologia social
Universitat de Barcelona
Montalegre, 6-8. 08001 Barcelona

esru@ub.edu