Dra. Olga Jubany
Directora de la European Social research Unit

EDITORA DE LES MIGRATION, DIASPORA AND CITIZENSHIP SERIES DE PALGRAVE MACMILLAN

Per més informació, consultes i propostes podeu dirigir-vos a:

Si us voleu posar en contacte amb la Editora podeu dirigir-vos a:

mdc.series@ub.edu

 

ORCIDRESEARCHGATEACADEMIA, TWITTER

Dra. Olga Jubany

Directora de la European Social Research Unit

La Doctora Olga Jubany és Catedràtica al Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona. És antropòloga social, autora de diverses investigacions i publicacions en les àrees d’exclusió social, control social, identitat i resiliencia, des de la tradició etnogràfica de l’antropologia, aplicant el paradigma de la interseccionalitat. Els seus camps d’estudi es focalitzen en el gènere, la migració, els joves i el mercat laboral, aproximats des de la recerca comparativa i multi-situada en el marc Europeu. La Dra. Jubany compta amb una llarga trajectòria internacional, havent completat el seu Doctorat a la London School of Economics and Political Science, al Regne Unit, on va ser també docent i investigadora durant cinc anys.

Conjuntament amb Saskia Sassen, la Dra. Jubany és actualment Editora de la Migration, Diasporas and Citizenship Series de Palgrave Macmillan prenent el relleu, el gener de 2019, de Robin Cohen i Zig Layton-Henry.

La Doctora Jubany és “Experta nominada” de la Research Executive Agency (REA) de la Comissió Europea, havent participat com a tal al 7è Programa Marc i al Programa Marc Horizon 2020. És també Membre del Grup de Recerca en Ciències Socials i Humanitats: SC i JRC, per al Programa Horizon2020 de la Delegació del Consell de Ciència i Innovació d’Espanya (MINECO); és Membre del Grup de Treball per a Reptes Socials en representació de la UB a Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE); i resta activament involucrada amb la League of European Research Universities (LERU). A la Universitat de Barcelona és Membre al Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Cultura (GENI).

Dins la seva activitat actual es troba la coordinació internacional del projecte EXIT: Exploring Sustainable Strategies to Counteract Territorial Inequalities from an Intersectional Approach, finançat pel programa Horizon Europe de la UE. Recentment també ha estat la coordinadora i/o investigadora principal dels projectes els projectes LetsGoByTalking: Innovative paths through restorative justice for victims of anti-LGBT hate crimes, REACT: Respect and Equality: Acting and Communicating Together i SupportVoC: Development of a Generic Support Services Model to enhance the Rights of Victims of Crime, havent finalitzat recentment les recerques DIVERCITY: Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe, PRISM: Preventing, Redressing and Inhibiting Hate Speech in New Media, finançada per la EC DG Justice i CITISPYCE: Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe, finançat pel programa de Ciències Socials i Humanitats del 7è Programa Marc de la Comissió Europea. la coordinació internacional del projecte de recerca ; y la coordinació científica del projecte . Anteriorment va ser coordinadora internacional de la investigació LinkAge: Labour Market Integration of Vulnerable Age Groups through Social Dialogue, finançat per la DG de Treball, Afers Socials i Inclusió, i TEAM: Trade Unions, Economic Change, and Active Inclusion of Migrant Workers (2010-2012) finançada per la DG de Treball, Afers Socials i Inclusió; i partner en el projecte PROSINT: Promoting Sustainable Policies for Integration, finançada per la  DG de Justícia, Llibertat i Seguretat; i GENDERACE: The use of racial anti-discrimination laws: gender and citizenship in a multicultural context, finançada pel programa de Ciències Socials i Humanitats del 7è Programa Marc de la Comissió Europea.

La Dra. Jubany contribueix regularment a conferències i debats en l’àmbit nacional i internacional. Les seves publicacions més recents inclouen: