Dr. Olga Jubany
Directora de la European Social research Unit

ORCIDRESEARCHGATEACADEMIA, TWITTER

 

EDITORA DE LES MIGRATION, DIASPORA AND CITIZENSHIP SERIES DE PALGRAVE MACMILLAN

 

Per més informació, consultes i propostes podeu dirigir-vos a: 

 

 

Si us voleu posar en contacte amb la Editora podeu dirigir-vos a:

 

mdc.series@ub.edu

Dr. Olga Jubany

Directora de la European Social Research Unit

La Doctora Olga Jubany és Professora Serra Hunter Agregada al Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona. És antropòloga social, autora de diverses investigacions i publicacions en les àrees d’exclusió social, control social, identitat i resiliencia, des de la tradició etnogràfica de l’antropologia, aplicant el paradigma de la interseccionalitat. Els seus camps d’estudi es focalitzen en el gènere, la migració, els joves i el mercat laboral, aproximats des de la recerca comparativa i multi-situada en el marc Europeu. La Dra. Jubany compta amb una llarga trajectòria internacional, havent completat el seu Doctorat a la London School of Economics and Political Science, al Regne Unit, on va ser també docent i investigadora durant cinc anys.

La Dra. Jubany és actualment Editora de la Migration, Diasporas and Citizenship Series de Palgrave Macmillan prenent el relleu, el gener de 2019, de Robin Cohen i Zig Layton-Henry.

La Doctora Jubany és “Experta nominada” de la Research Executive Agency (REA) de la Comissió Europea, havent participat com a tal al 7è Programa Marc i al Programa Marc Horizon 2020. És també Membre del Grup de Recerca en Ciències Socials i Humanitats: SC i JRC, per al Programa Horizon2020 de la Delegació del Consell de Ciència i Innovació d’Espanya (MINECO); és Membre del Grup de Treball per a Reptes Socials en representació de la UB a Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE); i resta activament involucrada amb la League of European Research Universities (LERU). A la Universitat de Barcelona és Membre al Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Cultura (GENI).

La seva recerca actual inclou els projectes REACT: Respect and Equality: Acting and Communicating Together i SupportVoC: Development of a Generic Support Services Model to enhance the Rights of Victims of Crime, havent finalitzat recentment les recerques DIVERCITY: Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe, PRISM: Preventing, Redressing and Inhibiting Hate Speech in New Media, finançada per la EC DG Justice i CITISPYCE: Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe, finançat pel programa de Ciències Socials i Humanitats del 7è Programa Marc de la Comissió Europea. la coordinació internacional del projecte de recerca ; y la coordinació científica del projecte . Anteriorment va ser coordinadora internacional de la investigació LinkAge: Labour Market Integration of Vulnerable Age Groups through Social Dialogue, finançat per la DG de Treball, Afers Socials i Inclusió, i TEAM: Trade Unions, Economic Change, and Active Inclusion of Migrant Workers (2010-2012) finançada per la DG de Treball, Afers Socials i Inclusió; i partner en el projecte PROSINT: Promoting Sustainable Policies for Integration, finançada per la  DG de Justícia, Llibertat i Seguretat; i GENDERACE: The use of racial anti-discrimination laws: gender and citizenship in a multicultural context, finançada pel programa de Ciències Socials i Humanitats del 7è Programa Marc de la Comissió Europea.

La Dra. Jubany contribueix regularment a conferències i debats en l’àmbit nacional i internacional. Les seves publicacions més recents inclouen:

 • Jubany, O. and Carles, I. (forthcoming) Towards an experiential, intersectional and situated approach on sexual and gender diversity forthcoming Droit et Cultures
 • Mas Grau, J. and Jubany, O. (forthcoming) De la révolution sexuelle à l’inclusion sociale des expressions LGBT+. Le processus d’obtention des droits LGBT en Espagne Droit et Cultures
 • Jubany, O. and Lázaro, R. (forthcoming) Virtual platforms, real racism: modern racist discourses through online hate speech in Europe
 • Jubany, O. and Güell, B. (2018) Barcelona: Trinitat Nova and Raval. In Local Matters: How neighbourhoods and services affect the social inclusion and exclusion of young people in European cities. Eds.: Simon Güntner/ Louis Henri Seukwa/ Anne-Marie Gehrke/ Jill Robinson. Publisher: Peter Lang, Frankfurt am Main
 • Jubany, O. and Roiha, M. (2018) Las palabras son armas. Discurso de odio en la red. Barcelona: Edicions UB.
 • Jubany, O. (2017). Unmasking the Cultural Construction of Asylum Screening at the Border, in Gerard, A., & Vecchio, F. Entrapping Asylum Seekers. Palgrave Macmillan, London.
 • Jubany, O. (2017). Screening asylum in a culture of disbelief: Truths, Denials, and Skeptical Borders. London: Palgrave MacMillan.
 • Lázaro Castellanos, R., and Jubany Baucells, O. (2017). Interseccionalidad del género y mercado de trabajo postfordista. La ventana. Revista de estudios de género5(46), 202-243.
 • JUBANY, O. (2016) “International migration into Europe: from subjects to abjects” (rev.). Journal of Ethnic and Racial Studies, 39 (13).
 • JUBANY, O. (2016) “Backgrounds, Experiences and Responses to Online Hate Speech: An Ethnographic Multi-sited Analysis” Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Atlantis Press Book Series. Atlantis Press.
 • Jubany, O.;Caponio T. and Güell, B.(2015) Civic integration policies from below: Accounting for processes of convergence and divergence in four European cities. Journal of Ethnic and Racial Studies -208. Routledge: Taylor and Francis Group: ISSN:0141-9870
 • Jubany, O. i Perocco, F. (eds) (2015) Vulnerable Workers in Times of Social Transformations: Discrimination and Participation of Young and Older Workers, and Social Dialogue Stances. Col. Società e trasformazioni social, num 2, Edizioni Ca Foscari. DOI: 10.14277/978-88-6969-012-9.  http://www.edizionicafoscari.unive.it/col/dbc/15/STS
 • Jubany, O. and Davis, R. (2014)  Trade Unions and migration in Europe: the modern paradox of  workforce diversity. In Sperotti, E. (ed)   “How Global Migration Changes the Workforce Diversity Equation”. Cambridge Scholars Publishing. UK.
 • Jubany, O. (ed.) (2014) LinkAge: Labour market integration of vulnerable age groups. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 
 • Jubany, O. and Davis, R. (2014) Immigrazione e dialogo sociale in Europe: un approccio empíricon. In: Carrera, F and Galossi, E. (eds)  “Immigrazione e sindicato: Lavoro, cittadinanza e rappresentanza”. Ediesse, Roma, It. http://www.ires.it/contenuti/immigrazione-e-sindacato-vii-rapporto
 • Jubany, O. (2013) “Fortress Europe: dispatches from a gated continent”. Journal of Ethnic and Racial Studies. Vol 36, Issue 11, October 2013
 • Lázaro, R. and Jubany, O. (2012) “Mujeres de origen inmigrante: cuerpos y subjetividades en movimiento”, Ra Ximhai, 8 (1), Universidad Autónoma Indígena de México, p. 169-180
 • Jubany, O. (2012) No return, no refuge: rites and rights in minority repatriation – Review. Journal of Ethnic and Racial Studies Vol “iFirst”. January 2012
 • Jubany, O. and Güell, B. (Ed.) (2012) “Final Report. Trade Unions, Economic Change and Active Inclusion of Migrant Workers”. Available at: http://www.ub.edu/TEAM/webfm_send/133
 • Jubany, O., Güell, B. i Davis, R. (2011) “Standing up to Intersectional Discrimination: a Multi-dimensional Approach to the Case of Spain”, Droit et Cultures, Vol 62 Núm. 2, pàg. 197-217
 • Jubany, O. (2011) Beyond equality: recognising and managing cultural diversity at the workplace. a Zapata-Barrero i R. van Ewjik (eds) Spheres of diversities: From concept to policy. Colección Monografías, Publicaciones CIDOB: Barcelona Centre for International Affairs, pp. 131-156.
 • Jubany, O. (2011)  Sindicatos e inmigración en Europa: La gran paradoja del debate actual; a Pajares, M.  i Jubany, O. (eds) Sindicatos e Inmigración en Europa: 1999-2010: Análisis Comparativo de las dinámicas y acciones de los sindicatos en Europa. Series Análisis Contemporáneo: Icaria Antrazyt Ediciones.
 • Pajares, M. i Jubany, O. (eds) (2011)  Sindicatos e Inmigración en Europa: 1999-2010: Análisis Comparativo de las dinámicas y acciones de los sindicatos en Europa . Series Análisis Contemporáneo: Icaria Antrazyt Ediciones.
 • Jubany, O. (2011) Constructing truths in a culture of disbelief; Understanding asylum screening from within, International Sociology, Vol. 26 Núm. 1, pp. 74-94.
 • Jubany, O. i Pajares, M. (2010) Nous reptes i noves propostes en la gestió de la diversitat cultural a les empreses a Catalunya. Col.lecció Estudis Núm. 3. Consell de Relacions Laborals.  Generalitat de Catalunya, Departament de Treball.          
 • Jubany, O. (2009) Keeping Out the Other: A Critical Introduction to Immigration Enforcement Today – Review, Journal of Ethnic and Racial Studies Vol. 32 Núm. 6, Routledge. 
 • Jubany, O. (2008) Gènere i racisme: Més enllà de la doble discriminació a “Dones Líders”, Àmbits de Politica i Societat Col.legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, Núm. 38.    
 • Jubany, O. (2008) Transnational Professionals and their Cosmopolitan Universes – Review Journal of Ethnic and Racial Studies. Vol. 31, Routledge.
 • Jubany, O. (2006) Refugees? – What refugees? The case of Spain. Migration Studies Vol. 44 Oxford Brookes.
 • Jubany, O. (2002) The state of welfare for asylum seekers and refugees in Spain. Critical Social Policy, Vol. 22 Núm. 3 Issue 72, pp.415-435.