Inici del projecte MORE

MORE: Motivations, experiences and consequences of returns and readmissions policy: revealing and developing effective alternatives

Les polítiques de repatriació i readmissió representen una part essencial de la resposta de la Unió Europea i els seus Estats membres davant de la migració irregular. Aquesta política ha comportat la reducció dels camins per salvaguardar els drets de les poblacions migrades arreu d’Europa. Les interpretacions cada vegada més restrictives de la Directiva de Retorns, juntament amb els esforços intensificats per facilitar els retorns i les deportacions, han contribuït a greus violacions dels drets humans. Aquestes interpretacions es centren principalment a augmentar el nombre de repatriacions i expulsions, sota un paradigma de la “ineficàcia” d’aquestes polítiques, que criminalitza i penalitza els moviments migratoris.

Partint d’aquest marc, a l’1 d’octubre, va iniciar-se el projecte de recerca MORE: Motivations, experiences and consequences of returns and readmissions policy: revealing and developing effective alternatives, coordinat per la European Social Research Unit del Departament d’Antropologia Social encapçalat per Olga Jubany com a Investigadora Principal. El projecte està finançat pel programa Horizon Europe i té una durada de tres anys. MORE compta amb la participació de prestigioses entitats d’investigació com la University of Oxford, la Université Libre de Bruxelles o la Università Ca’Foscari de Venècia, entre altres. La recerca combina mètodes qualitatius i quantitatius en 13 països, incloent països fora de la Unió Europea.

MORE té com a objectiu problematitzar les polítiques de retorn i readmissió a nivell de la Unió Europea, sis Estats membres i el Regne Unit i analitzar-ne el origen, racional i propòsits des d’una perspectiva crítica. MORE entén que les polítiques de retorn parteixen d’una premissa errònia al buscar “solucions” a la irregularitat quan aquesta irregularitat es creada per les pròpies polítiques migratòries.

MORE aprofundeix en la producció d’aquestes polítiques, anant més enllà d’una anàlisi documental per veure com es fan “realitat” a partir d’una aproximació etnogràfica al treball diari dels agents estatals i no-estatals involucrats en la seva implementació. Alhora, MORE examinarà la imbricació entre discursos públics i polítiques migratòries a partir de la creació i anàlisis d’una base de dades sobre l’opinió pública en relació a les polítiques de retorn. Així, MORE parteix de la idea que és només adoptant una perspectiva crítica sobre els orígens i desenvolupament d’aquestes polítiques públiques que podem arribar a desxifrar les implicacions de la seva articulació i implementació i començar a comprendre l’abast complet i les repercussions del seu impacte a les vides de les persones en risc de ser deportades a Europa.

Així, MORE inclou en la recerca les perspectives i les experiències d’aquelles persones que es veuen directament afectades per aquestes polítiques. Mitjançant una aproximació eminentment etnogràfica i a partir de mètodes participatius, MORE examina les conseqüències de les polítiques de retorn en la vida diària i la societat a partir de les experiències de les persones en risc de ser deportades i les seves xarxes de suport.