The PEARL project comes to an end!

Aquesta setmana, el consorci del projecte PEARL ha conclòs el seu esforç de dos anys amb l’esdeveniment final del projecte a París. Després de desenvolupar un curs en línia PEARL i una caixa d’eines (toolbox) per a professionals, l’11 de desembre vam presentar amb orgull els resultats del projecte i vam llançar l’espai participatiu en línia juntament amb el número inaugural de la revista PEARL (digital).
El curs electrònic s’adreça a persones joves amb interés per saber més sobre els seus drets de participació en processos democràtics formals i informals. Adaptat a diversos estatus administratius que poden tenir els joves (des de ser nacionals de la Unió Europea a l’apatridia) i a les legislacions dels països participants (França, Àustria, Itàlia, Grècia, Bulgària i Espanya), el curs promou iniciatives existents per a aquells amb drets de participació limitats. A més, pot servir com un recurs pels professionals que treballen amb joves de fora de la UE, oferint una introducció detallada que ofereix suport a la creació de materials educatius i activitats de participació.
La caixa d’eines, dissenyada per a professionals, acompanya el curs electrònic presentant dinàmiques d’aula en cinc dimensions de participació (entendre la política, comunicació, intermediació i facilitació de disputes, empatia i gestió de recursos). També proporciona informació i fonts complementàries al contingut del curs en línia.
L’espai digital participatiu, un és fòrum en línia, facilitat per ambaixadors seleccionats entre els joves participants a la investigació i al curs electrònic de PEARL, està dirigit a persones joves, especialment aquelles amb antecedents migratoris o sense nacionalitat de cap estat membre de la Unió Europea. Aquest espai fomenta el debat sobre qüestions clau identificades al llarg del projecte, particularment d’aquelles que dificulten i fomenten la participació democràtica. Aquesta iniciativa es complementa amb una revista en línia, on els ambaixadors del PEARL contribueixen amb articles seleccionats basats en els debats del fòrum.
També ens complau anunciar que tots els resultats del projecte es mantindran accessibles i oberts després de la finalització formal del projecte, assegurant la disponibilitat permanent per a tothom qui vulgui ampliar els seus coneixements sobre participació democràtica.
Podeu accedir a tots aquests recursos al web del projecte.