SupportVoC – Taller a Xipre

Els dies 6 i 7 de juny va tenir lloc el taller “Guaranteeing the rights of victims of crime through the implementation of Generic Support Services”, dins el marc del projecte SupportVoC. El taller, que va reunir experts i professionals de diversos països de la Unió Europea, buscava facilitar compartir experiències i possibilitats en l’implementació d’aquests serveis en els països membres que encara no en disposen.

El taller va servir també per posar en comú els resultats del projecte i el Generic Plan for the organisation and implementation of Victims Support Services i debatre diferents modalitats d’aplicació pràctica del pla en vista de les particularitats dels països participants així com la seva possible extrapolació a altres països de la UE. Aquest treball resultarà en la publicació d’una guia que presenta el Pla Genèric juntament amb l’anàlisi de la seva implementació a les realitats diverses d’Itàlia, Xipre, Bulgària i Grècia i exemples de bones pràctiques potencialment transferibles a altres contexts.

Us deixem amb algunes imatges del taller: